Varför EM
(Event Marketing)?

Varför EM (Event Marketing)? -Den kvalitativa interaktionen, där målgruppen och företaget direkt kan kommunicera med varandra.

– ”EM” attraherar alla kundens sinnen och kunden upplever en närhet med produkten, tjänsten, varumärket på ett fantastiskt sätt.
– ”EM” låter företaget kommunicera direkt mot målgruppen. Vilket gör att kunden känner sig delaktig i företaget och vill ta ansvar.
– ”EM” passar i alla olika former tex Corporate Event (B2B), Internt och Externt mm.
– ”EM” är också väldigt kostnadseffektivt då kommunikationen vänder sig direkt till målgruppen på ett synnerligen effektivt sätt
.

Varför EM (Event Marketing)? Det är enklare än vad många tror och en del reklambolag känner sig inte helt bekväma med att släppa in ett Event Marketing företag i planeringen, men de brukar snabbt se fördelarna då praktisk erfarenhet och kunnande är till god hjälp under planeringen.
Vi har också på uppdrag av marknadsföringsbolag från Stockholm och Göteborg ”varit på plats” och genomfört vissa delar under evenemang inom Event Marketing. Allt går att ordna, vi bor och verkar här i Dalarna.

”OBS” Tänk på att det är svårt och kostsamt att göra om evenemanget (om det skulle bli fel). Anlita därför alltid ett Event Marketing företag.

Event Marketing

”Varför EM (Event Marketing)? -Ring oss så förklarar vi fördelarna…”

Några bilder från tidigare uppdrag

Event Marketing åt Milko i Karlstad

Mjölkbönder delar ut mjölk och frukt till kunder. Media är såklart inbjudna, så att det blir uppväxlad marknadsföring.

 
 

Event Marketing åt Milko i Karlstad

Mjölkbönder delar ut mjölk och frukt till de som vill ha (och kön var lång hela dagen).

Event Marketing åt Milko i Falun

Mjölkbönder träffar kunderna och media. Delar ut mjölk och frukt. Barnen får träffa Milkos katt.