Miljöpolicy

SeBra Event AB är ett miljö medvetet företag från Dalarna. Vår Miljöpolicy är följande:

•Vi skall i samverkan med våra leverantörer välja kemikalier och annat material som ger våra produkter lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.

•Vi skall arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och vi skall alltid försöka att förbättra oss

•Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd

•Vi skall uppfylla kraven i ISO 14001

•Vi skall hushålla med resurser, vatten och energi

•Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras

•Vi skall sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel
Vi eftersträvar att i största möjliga mån endast använda medel godkännda för miljön.

•Vi har den uppfattningen att det är viktigt att verka för ett aktivt, kulturellt och evenemangsbaserat samspel lokalt för att främja
miljön i alla lägen.

Vi har alltid vår miljöpolicy i fokus när vi levererar och konsulterar.

Fokusområden

toarad

Utrustning

SeBra Event AB eftersträvar alltid hög kvallitet på produkterna för lång livslängd. Vi ställer krav på leverantörerna och försäljarna att använda miljöklassade produkter

Våra fordon

Vid uppgradering framhåller vi miljö och ekonomi som det viktigaste. Både vad gäller motor och drivmedel.

Förbrukningsmaterial

Vi använder endast miljögodkända sanitetsmedel.